Ouderraad  
                             


Heeft u vragen of opmerkingen vertel het ons of mail naar: ouderraadspringplankettenleur@outlook.com

 
functie naam ouder van:
voorzitter Sander Oostenrijk   Dylan groep 8
penningmeester Evelien Wieërs
Veerle groep 4
secretaris Eva Koevoets
Katja groep 7
Lola groep 4
OR-lid Kirsten van Heijst
Isa groep 8
Nora groep 5
Rune groep 3
OR-lid Olesya Pelle
Alina groep 6
OR-lid Fatima El Malki
Amira groep 7
Imane groep 4
OR-lid Kelly Belkalda
Faysal groep 6
Soraya groep 1/2b

De ouderraad (OR) is een team binnen de school die bestaat uit ouders. Het bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en diverse leden. De belangrijkste activiteit van de OR is het mee organiseren van alle niet-leergebonden activiteiten, dit in nauw overleg met de teamleden van de school.

Met niet-leergebonden activiteiten bedoelen we activiteiten, die geen onderwijzend karakter hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het vieren van sinterklaas, kerstmis of carnaval. Maar ook het ondersteunen bij de avondvierdaagse, sportdag en schoolreis doen we met veel plezier. Deze activiteiten worden verricht samen met de hulp van hulpouders. Iedere ouder van een schoolgaand kind kan zichzelf aanmelden en via de OR helpen bij activiteiten. De OR beheert via de penningmeester de financiën om deze activiteiten te bekostigen. Dit geld wordt beschikbaar gesteld door de ouders vanuit de jaarlijkse ouderbijdrage.

De OR komt ongeveer 10 keer per schooljaar samen om te vergaderen. Tijdens deze vergadering is er altijd iemand van het team en/of de directeur aanwezig zodat er snel en goed afspraken gemaakt kunnen worden. De vergaderingen zijn trouwens openbaar en de punten die tijdens de vergadering worden besproken, worden door de secretaris vastgelegd in notulen. Deze notulen worden uiteindelijk geplaatst op de website en zijn daar na te lezen.

De OR probeert zoveel mogelijk zichtbaar te zijn op school en biedt ouders de gelegenheid kennis te maken met de leden en de activiteiten die door de OR worden georganiseerd. Ook staan we klaar als er vragen of opmerkingen zijn of als u als hulpouder wilt helpen. Er is tenslotte genoeg te doen op school en uw hulp is altijd welkom. Heeft u verder nog vragen of opmerkingen, spreek ons aan, we staan u graag te woord.

Namens de ouderraad, Met vriendelijke groet,

Sander Oostenrijk
Voorzitter Ouderraad


Bestanden:

Bestand:
OR notulen 2019-10-28
OR notulen 2019-04-08
OR notulen 2019-03-21
OR notulen 2019-02-04
OR notulen 2018-12-17
OR notulen 2018-11-26
OR notulen 2018-11-01
OR notulen 2018-10-01
OR notulen 2018-08-30
OR notulen 2018-06-14
OR notulen 2018-04-12
OR notulen 2018-01-18
OR notulen 2017-11-30
OR notulen 2017-10-31
OR notulen 2017-09-26
OR notulen 2017-09-04
OR noturlen 2017-06-19
OR notulen 2017-05-22
OR notulen 2017-04-03
OR notulen 2017-02-13
OR notulen 2017-01-16
OR notulen 2016-12-12
OR notulen 2016-11-07
OR notulen 2016-10-10
OR notulen 2016-09-12
OR notulen 2016-11-07
OR notulen 2016-01-14
OR notulen 01 2015-09-17
OR notulen 06 2015-04-23
OR notulen 06 2015-03-26
OR notulen 2014-11-27
OR notulen 2014-10-30
OR notulen 2014-08-28
 
jaarverslag_2013-2014
concept_Reglement_ouderraad_2014-2015
concept reglement ouderraad 2016-2017
huishoudelijk regelement 2018-2019