Nieuwe Inschrijvingen


Beleid instroom kleuters

Uw zoon/dochter mag voor het eerst naar  de basisschool. Voor u en uw kind is dat een grote stap, één waar u natuurlijk best trots op bent. Het betekent dat uw kind alweer zo “groot” is, maar het houdt ook in dat u een gedeelte van de opvoeding moet overlaten aan anderen. Daarom wilt u graag weten welke school het beste past bij uw gezin, uw kind(eren) en hoe uw kinderen er begeleid worden. De basisschooltijd is een belangrijke periode van het leven. Zowel voor de kinderen als voor u. Iedere schooldag gaan de kinderen naar de basisschool en zijn daar vele uren toevertrouwd aan de professionele zorg van de leerkrachten.

Als ouders wil je een fijne school voor je kind. Het is ook niet niks, zo’n overstap van de vertrouwde thuissituatie naar een school. Hoe weet je nou of het wel de juiste plek is voor je kind? En als er meer scholen bij elkaar in de wijk staan waar ga je dan op letten? Wordt je kind wel gezien? Iedere ouder staat voor deze keuze. De tijd dat je kind automatisch naar dezelfde school ging als de buurkinderen ligt achter ons.


Wat kunt u het beste doen als u uw kind(eren) wilt aanmelden voor onze school?


Uw kind is ingeschreven. Hoe gaat het dan verder?


Schoolgewenning

Schoolgewenning is volgens de Wet mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Deze gewenning geldt voor maximaal 5 dagdelen, die al of niet aaneengesloten behoeven te zijn. In geval van schoolgewenning wordt steeds met de betreffende leerkracht een afspraak gemaakt.  
De school gaat er van uit dat uw kind zindelijk is. Hiermee wordt bedoeld, dat uw kind overdag zelfstandig naar het toilet kan gaan. Is dit niet het geval, dan moet u dit melden bij de school. Vaak wordt het advies gegeven contact op te nemen met de GGD.