Algemene informatie


Informatie voor de ouders:
Nieuwsbrief: INFO
Schoolgids: Schoolgids 2019-2020
Schoolplan: Schoolplan 2015-2019
Afsprakenlijst Afsprakenlijst klassenmap
Veroersprotocol vervoersprotocol
Verlof aanvragen: Leerplicht & Verlof
Visie van ouders op de school Zo zien ouders onze school
Hulpvragen opvoeding: Centrum jeugd en gezin
Overblijven: Kober kinderlunch
Kindercentra, gastouderopvang en tussenschoolse opvang Kober kinderland
Passend onderwijs: Passend Onderwijs
Protocollen, regels en afspraken: Gedragsregels
  Protocol Internet
  Inspectieverslag
  Publicatie uitstroom