Algemene informatie


Informatie voor de ouders:
Nieuwsbrief: INFO
Schoolgids: schoolgids 2022-2023
Schoolplan: schoolplan 2019-2023
Afsprakenlijst: afsprakenlijst
Veroersprotocol: Vervoersprotocol
Verlof aanvragen: Leerplicht & Verlof
Verlof aanvragen bezoek arts/ specialist: verlof bezoek arts
Visie van ouders op de school: Zo zien ouders onze school
Hulpvragen opvoeding: Centrum jeugd en gezin
Passend onderwijs: Passend Onderwijs
Protocollen, regels en afspraken: Gedragsregels
  Protocol Internet
  Inspectieverslag
  Publicatie uitstroom
  NPO poster
verklaring medicijngebruik formulier medicijngebruik