De scholen van LeerSaam Etten-Leur doen mee met het Nationaal Media Paspoort.

We leven in een wereld vol met media! 
Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. Het betekent dat kinderen steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, hun eigen gedrag online maar ook over hoe zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken.
Het is dus van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig om kinderen te stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan. Dat maakt kinderen krachtig in hún online wereld. Ze moeten het zelf doen!
unnamed
 
 
Wat leert uw leerling of kind?
De lesmethode is een doorlopende leerlijn: we beginnen in groep 1 t/m 5 en zal worden uitgebreid naar gr 8 zodat alle kinderen in al hun verschillende levensfasen met media leren omgaan. Uniek is dat deze lesmethode niet alleen kennis overdraagt, maar tevens ingaat op de gevoelens die media bij mensen opwekken. Daartoe maken we in de methode gebruik van denk-pauzes, waarin kinderen zich naar binnen richten. Uw kind leert tijdens alle lessen via zijn of haar gevoel zich bewuster te worden van media en vervolgens afgewogen keuzen te maken. Dit is een wetenschappelijk beproefde methode, die bovendien door vele kinderen als zeer prettig wordt ervaren!

Wat zijn de thema's die tijdens het Nationaal Media Paspoort worden behandeld? 
Groep 5 les 7
Er zijn 7 thema’s die worden gevolgd. Bij sommige lessen kunt u ook als gezin meedoen. De kinderen krijgen regelmatig Thuisopdrachten mee, met een begeleidende Ouderbrief. Wij vragen u om uw kind te helpen bij het uitvoeren van deze opdrachten. Het is gebleken dat dit voor vele kinderen en ouders een enorm leuke bezigheid is! De thema’s zijn:   
 
Het Nationaal Media Paspoort is een samenwerking tussen de Nationale Academie voor Media & Maatschappij en de Radboud Universiteit Nijmegen.