De basisschooltijd is een belangrijke periode van het leven. Zowel voor de kinderen als voor u als ouder. Iedere schooldag gaan de kinderen naar de basisschool en zijn daar vele uren toevertrouwd aan de professionele zorg van de leerkrachten. Als ouders wilt u een fijne school voor uw kind. Het is ook niet niks, zo’n overstap van de vertrouwde thuissituatie naar een school. Hoe weet u nou of het wel de juiste plek is voor uw kind? En als er meer scholen bij elkaar in de wijk staan waar gaat u dan op letten? Wordt uw kind wel gezien? Iedere ouder staat voor deze keuze. De tijd dat uw kind automatisch naar dezelfde school ging als de buurkinderen ligt achter ons.

Een sterk punt van onze school is de krachtige en stimulerende leeromgeving voor leerlingen en het grote enthousiasme waarmee het team zich inzet om goed en uitdagend onderwijs te bieden. We zijn trots op onze lesmethode ‘alles-in-1’. Binnen 'alles-in-1' wordt thematisch onderwijs aangeboden. Kinderen vanaf groep 4 werken voor een periode van 6 weken met 1 thema. Dit is een vervangende manier van lesgeven voor de vroegere zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, muziek en de creatieve vakken. Alle groepen werken op hetzelfde moment met hetzelfde thema. Dit stimuleert de kinderen zeer. We merken dan ook dat dit ten goede komt aan de leeropbrengsten.

Onze manier van werken is afwisselend en uitdagend. Dat heeft als gevolg dat uw kind meer betrokken is en daardoor meer wil en kan leren, en krijgt uw kind nog meer vertrouwen in eigen talenten en kwaliteiten.
Het pedagogisch klimaat is goed en ook in didactisch opzicht onderscheidt de school zich van veel andere basisscholen door de gerichte aandacht voor zelfstandig leren, coöperatieve werkvormen en leerstrategieën. We willen dat elk kind op een respectvolle manier leert samenwerken, zodat zij verantwoordelijkheid leren dragen voor het eigen gedrag en het welzijn van de ander.

De Springplank is met recht een Kanjerschool (deze term is voorbehouden aan scholen waarvan alle leerkrachten specialisten zijn op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen en de kanjertraining met goed gevolg hebben afgerond). Wat we onze kinderen willen meegeven dragen we met elkaar ook uit.

Een ander zeer belangrijk aspect van onze school is de ouderbetrokkenheid. We vinden als school de opvoeding van onze kinderen een gezamenlijke taak van ouders en school. We organiseren veelvuldig momenten waar we ouders op de hoogte brengen hoe het er in de groepen aan toe gaat. Dit doen we door middel van ouderavonden, kijkuurtjes in de groepen, oudergesprekken en via een app op de smartphone.

Onze school richt zich op ouders die het belangrijk vinden dat hun kind in een geborgen sfeer goed onderwijs krijgt wat binnen zijn/haar mogelijkheden past. Als u bij ons op school komt, zult u ervaren dat wij warmte, veiligheid en geborgenheid voorop stellen.

We zijn daar trots op en daarom laten wij u onze school graag zien!
U kunt ons altijd bellen (076-5040422) of mailen (despringplank@stichtingleersaam.nl) voor een rondleiding of aanmelding.