Lezen op OBS de Springplank


Het leesproces is een belangrijk item op de basisschool. Het is de basis voor de verdere cognitieve ontwikkeling van de leerling. Daarom wordt er in de onderbouw veel aandacht besteed aan de leesvoorwaarden en het aanleren van de techniek van het lezen. Pas als kinderen dit goed beheersen kunnen zij verder gaan met begrijpend lezen, waardoor zij in staat zijn allerlei informatie op te zoeken en te verwerken.
Wij willen daarnaast ook de affectiviteit met het lezen bevorderen, m.a.w. kinderen leren ‘genieten’ van lezen. Dit wordt gedaan door diverse aantrekkelijke “leesactiviteiten” in de groepen.

Inlooplezen.
Iedere dag wordt bij ons op school gestart met 15 minuten stillezen. Kinderen kiezen zelf grotendeels in welk boek zij willen lezen. Door de goede samenwerking tussen de bibliotheek en school kunnen kinderen ten alle tijden kiezen uit de meest nieuwe, populaire boeken van het moment. Kinderen die een leesachterstand hebben, oefenen tijdens deze momenten veelvuldig op de computer.
Het voordeel van het starten op deze manier is dat het de leesstimulering bevordert. Bovendien is het een rustige start van de dag. Een goed begin van de dag is immers het halve werk!

Voorlezen
Voor de ontwikkeling van de woordenschat is het voorlezen een uitstekend middel. In zowel de onderbouwgroepen als de bovenbouwgroepen wordt dagelijks voorgelezen. Veelal gebeurt dit in (prenten)boeken door de leerkracht ook wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van digitale prentenboeken die op onze digitale schoolborden worden getoond.

Maatjeslezen
 We gaan vier keer per jaar in blokken van 3 weken samen lezen met de groepen 4 t/m 8 door elkaar. Dit staat bekend onder de naam maatjes-lezen.
Kinderen van de hogere groepen lezen samen met kinderen van lagere groepen. Ze helpen op deze manier elkaar. Het grote voordeel is dat kinderen op deze manier veel ‘leeskilometers’ maken.
Bovendien is het een middel dat de goede sfeer die er op school heerst, bevordert. Kinderen uit verschillende groepen leren elkaar door samenwerking beter  kennen.