Leerlingvolgsysteem


Leerlingvolgsysteem: het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen

 

De wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld en de  middelen die worden gebruikt om vorderingen van leerlingen te verzamelen. Uitgebreide  informatie over de zorg bij ons op school, vindt u in ons zorgplan.

Om de ontwikkeling van de kinderen op onze school te kunnen volgen worden o.a. de volgende werkwijzen gehanteerd.