Eén zorgroute


Eén zorgroute  - Handelingsgericht werken

Met 1-zorgroute wordt op groep, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt.
In de praktijk zou dit moeten betekenen, dat er minder achteraf geremedieerd zou moeten worden. Eén van de doelen is om tot groepsplannen te komen, zodat individuele handelingsplannen overbodig worden.