Kanjertraining


OBS de Springplank is al vele jaren met trots een Kanjerschool. De Kanjertraining, ontwikkeld door drs. G. Weide van het Kanjerinstituut uit Almere is ontwikkeld om gedrag te leren herkennen en daar op de juiste manier mee om te gaan.
Om deze kanjerlessen te mogen geven moeten leerkrachten gecertificeerd zijn. Dit is bij onze school voor alle leerkrachten het geval.

Kinderen leren hun eigen gedrag en dat van andere kinderen te benoemen en ook welk gedrag gewenst is en welk niet. Binnen de Kanjertraining staan een vijftal soorten gedrag centraal:

De “Kanjer” is het kind dat deze gedragsvormen in zich kan verenigen, anderen op een goede manier op gedrag van aanspreken en ernaar kan handelen.

Voor meer informatie over deze lesmethode kunt u een kijkje nemen op www.kanjertraining.nl.