Alles in 1


Alles-in-1
Er wordt per schooljaar met groep 4 t/m 8 gewerkt met 5 grote thema’s van 5 tot 7 weken. Iedere groep doet hieraan op eigen niveau mee. De thema’s zijn gehaald uit de ‘Alles-in-1 methode”, en bevatten aardrijkskunde-, geschiedenis-, biologie-, cultuur- en techniekonderwerpen. Deze thema’s zijn uitgewerkt volgens de wettelijke, verplichte kerndoelen. 

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Techniek

Cultuur

Natuur

Nederland

Prehistorie, Grieken en Romeinen

Bouwen

Voeding

Dieren

Europa

Middeleeuwen

Energie

Kleding

Planten

Afrika en Azië

Gouden Eeuw

Communicatie

Kunst

Mensen

Amerika, Australië en Oceanië

Moderne geschiedenis

Vervoer en verkeer

Geloof

Milieu en kringloop

De groepen 1 t/m 3 werken met hun eigen groep met thema's die bij hun belevingswereld passen.

Het aanbod rekenen, verkeer en schrijven staat voor alle groepen buiten het thematische onderwijs.
Voor meer informatie over deze methode kunt u op onderstaande link klikken:
http://www.alles-in-1.org