Alles in 1


Alles-in-1
Er wordt per schooljaar schoolbreed gewerkt met 5 grote thema’s van 5 tot 7 weken. Iedere groep doet hieraan op eigen niveau mee. De thema’s zijn gehaald uit de ‘Alles-in-1 methode”, en bevatten aardrijkskunde-, geschiedenis-, biologie-, cultuur- en techniekonderwerpen. Deze thema’s zijn uitgewerkt volgens de wettelijke, verplichte kerndoelen. In het schooljaar 2014-2015 komen deze onderwerpen aan bod: Gouden Eeuw, europa, voeding. mensen en communicatie.

 • Alles-in-1 is geschikt voor elke basisschool en flexibel georganiseerd
  (voor groep 5 t/m 8)
 • het geheel omvat 20 volledig uitgewerkte projecten, inclusief al het benodigde materiaal
 • het gaat om integraal onderwijs; de leerstof van de vakken komt in samenhang aan bod
  elke activiteit, of het nu gaat om, begrijpend lezen, wereldoriëntatie of handvaardigheid, staat in het teken van het thema van het project
 • er kan op 6 niveaus (A t/m F) gewerkt worden, daarnaast zijn er nog meer differentiatie mogelijkheden
 • elk niveau is met en naast elkaar te gebruiken binnen één groep; van een zwakke leerling in groep 5 tot een snelle en begaafde leerling in groep 8
 • er is dagelijkse afwisseling van gezamenlijke activiteiten (hele groep, kleine groep, tweetal) en zelfstandig werke
 • gelijkwaardige afwisseling in cognitieve, praktische, creatieve en sociaal-emotionele vaardighede
 • elke week wordt er een subthema behandeld, geïntroduceerd met een korte fil
 • er is een afsluiting passend bij het thema, dit kan zijn: musical, presentatie, toneelstuk, korte uitvoering of tentoonstellin
 • aan het eind van het project is er voor elk niveau een toet
 • projecten met de volgende thema's zijn ontwikkeld:

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Techniek

Cultuur

Natuur

Nederland

Prehistorie, Grieken en Romeinen

Bouwen

Voeding

Dieren

Europa

Middeleeuwen

Energie

Kleding

Planten

Afrika en Azië

Gouden Eeuw

Communicatie

Kunst

Mensen

Amerika, Australië en Oceanië

Moderne geschiedenis

Vervoer en verkeer

Geloof

Milieu en kringloop

De groepen 1 t/m 4 verweven de lopende thema’s in verschillende onderwijsactiviteiten, maar in deze groepen blijven de lees- en taalvakken methodisch aangeboden, om daardoor een krachtige basis te verkrijgen.

Het aanbod rekenen, verkeer en schrijven staat voor alle groepen buiten het thematische onderwijs.
Voor meer informatie over deze methode kunt u op onderstaande link klikken:
http://www.alles-in-1.org