Centrum jeugd en gezin


Wat is het CJG?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Etten-Leur is dé plek voor kleine en grote vragen bij opvoeden en opgroeien. Alle (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en jong volwassenen (tot 23 jaar) uit Etten-Leur kunnen er terecht. Het CJG biedt informatie, advies, workshop, oudercursussen, kindtrainingen en hulp bij opvoeden en opgroeien.

Het is echt de normaalste zaak van de wereld om vragen te hebben en hulp te vragen! Vaak helpt een luisterend oor, een goed advies of enkele gesprekken u al verder. Het CJG is heel laagdrempelig, werkt vraaggericht (u bepaalt) en kortdurend. Wij zijn dus geen tweede Bureau Jeugdzorg!
 

Waarvoor kunt U terecht?

Informatie over het opvoeden en opgroeien van baby’s, peuters, schoolgaande kinderen, pubers en jong volwassenen, kunt u vinden op onze website www.cjgzundert.nl. U kunt dus zelf op zoek gaan naar het antwoord op uw vraag. Maar we helpen u graag. Stel uw vraag bijvoorbeeld digitaal via de website.
 

Cursussen & trainingen bij het CJG:


Hulp biedt het CJG in verschillende vormen, namelijk Licht Pedagogische Hulp, Triple P niveau 3, videohometraining, Praktische thuisbegeleiding, Triple P niveau 4 , Jeugd Preventie Plan, Schoolmaatschappelijk werk in het basis- en voortgezet onderwijs, Jeugdverpleegkundigen en Observatie & Hulp in de kinderopvang.
Op onze website www.etten-leur.nl kunt u meer informatie vinden over het cursus- en hulpaanbod van het CJG en hoe je hiervoor aan te melden.
 

Waar kunt U terecht?

U vindt het CJG op locatie “De Kerkwerve”, in het Onderwijs en in de Kinderopvang.
In dit schema ziet u hoe u contact kunt opnemen, u kunt zelf bepalen bij wie u uw vraag wilt neerleggen!
 
CJG Locatie CJG in het Basisonderwijs CJG in de Kinderopvang
Kerkwerve 58
4873 CJ Etten-Leur
Begane grond
076 – 5040159
info@cjgetten-leur.nl
www.cjgzetten-leur.nl

Spreekuur: 
Maandag:    9.00 – 10.00
                  13.00 – 14.00
Dinsdag:      9.00 – 10.00
                  13.00 – 14.00
Woensdag:  9.00 – 10.00
Donderdag: 9.00 – 10.00
                  13.00 – 14.00


 
Nicole van den Broek
Schoolmaatschappelijk werk

nicole.van.den.broek@surpluswelzijn.nl 
076 - 5016450

Nicole vd Broek
Schoolmaatschappelijk werk
N.vandenBroek@bskompas.nl

Nicole van Bergen
Jeugdverpleegkundige
n.bergen@ggdwestbrabant.nl
06 - 13011731

Ivonne van Korven
Jeugdverpleegkundige
i.korven@ggdwestbrabant.nl
06 - 53583447
Elly Van laerhoven
Advies Peuterontwikkeling
e.vanlaerhoven@meewestbrabant.nl
076 - 5223090
06 - 43876210